Denkkracht voor uw goede zaak

antwoord op jouw vragen

Maatschappelijk ondernemen  

Iets terugdoen voor de samenleving. Verder kijken dan winst. De sociale gevolgen erkennen van je activiteiten. Bewust omgaan met natuur, medemens en werknemers. Steeds meer bedrijven voelen deze behoefte. Welk goed doel kiest u dan voor uw bedrijf? En welke andere manieren zijn er nog meer? 
 
Borrow My Brain denkt samen met u na over de beste invulling van het maatschappelijk beleid en over een samenwerking die het beste past bij uw bedrijfsactiviteiten. Dit kan variëren van een eenmalige samenwerking met een goed doel als onderdeel van jouw marketingcampagne tot en met het ontwikkelen van een corporate social responsibility (CSR) strategie waarbij er pro-actief wordt ingespeeld op de verantwoordelijkheden van een bedrijf en de risico’s die het kan lopen op het gebied van milieu (fairtrade), medewerkers en medemens (kinderarbeid vrij).

Het is ook belangrijk om medewerkers en relaties te betrekken bij het maatschappelijk beleid van uw organisatie, zodat er breed draagvlak ontstaat. Werknemers zijn trots om voor uw bedrijf te werken, het creëert verbondenheid. Medewerkers willen zich bovendien vaak actief inzetten. Van het lopen van de marathon voor een goed doel tot het schilderen van het clubhuis van de lokale voetbalclub. Het is prettig als je als werkgever goede doelen en vrijwilligerswerk ondersteunt.


Relaties zijn blij om met u te mogen samenwerken…

Belangrijk dus om hierover goed te communiceren en de goede verhalen te vertellen, bijvoorbeeld door storytelling. Borrow My Brain helpt door hierbij een goede koers uit te zetten. 

Maatschappelijk ondernemen verbetert het imago van uw bedrijf. Onderzoek wijst uit dat consumenten liever een product kopen met sociale waarde. Ze zijn zelfs bereid hier meer voor te betalen. Kortom, redenen genoeg om uw maatschappelijke kant te tonen. Wij hebben ruime ervaring in het opzetten van partnerships met maatschappelijke organisaties, het uitdenken van een CRS strategie en het communiceren hierover naar belanghebbenden.